Søkte du uføreytelse før 1. mars i år, kan du ha fått feil i vedtaket.

Dersom du søkte uføreytelse før 1.mars i år, og har fått avslag på uføreytelse men innvilget arbeidsavklaringspenger er det mulighet for at vedtaket ditt er feil. Dersom du skulle hatt innvilget tidsbegrenset uføreytelse etter søknad levert før 1. mars, skal du ha din beregning på arbeidsavklaringspenger ut fra overgansregler for tidsbegrenset uføreytelse. Dette innebærer at du skal ha særfradrag, rett til friinntekt og andre kompensasjoner som dette medfører.

29.april 2010

NAV – tabbe til 110 millioner kroner

Staten tok 10 kroner dagen fra de aller svakeste. Nina avslørte NAV-tabbe til 110 millioner kroner.

Les Dagbladets artikkel her.

Last ned fil NAV-tabbetil110millionerkroner.pdf
(847kb – 1,8 min at 64K ISDN)

29.april 2010

Tidenes største NAV – erstatning

Uten utdannelse, uten penger, uten advokat og med store fysiske smerter. Buskerud-mannen på 43 år førte sin egen kamp i Borgarting lagmannsrett og vant. Nå har han fått norgeshistoriens største NAV-erstatning på 6,4 millioner kroner.

Les om artikkelen her.

Last ned fil TidenesstrsteNAV-erstatning.pdf
(508kb – 1,1 min at 64K ISDN)

Tøft arbeidsliv skaper tvister

Arbeidslivet er i endring. Hyppige omstillinger fører til at mange opplever nedbemanning og oppsigelser. De fleste tvistene løses gjennom forhandlinger, men noen saker havner i retten.

Arbeidsmiljøloven sier at en arbeidstaker eller en gruppe av arbeidstakere bare kan sies opp hvis oppsigelsene er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgiverens eller arbeidstakerens forhold. Mange av tvistene i arbeidslivet gjelder spørsmål om en oppsigelse er saklig begrunnet.

22. februar 2010

Selge bolig?

Du kan selge boligen din selv og advokaten hjelper deg med kjøpekontrakt og oppgjør.

Les mer om å selge bolig selv i Aftenposten

18. januar 2010

Advokatjentene i Gran

Hadeland Avis var på besøk hos de nyetablerte advokatene i Gran.

Last ned fil ArtikkeliHadelandavis.pdf
(1 179kb – 2,5 min at 64K ISDN)