Arveloven gir ingen oppskrift – test din risiko hos www.advokatenhjelperdeg.no

Arveloven gir ingen klar oppskrift for den som vil tilgodese både barn fra tidligere ekteskap og til ny ektefelle eller samboer. Men arveloven og ekteskapsloven gir endel verktøy man kan bruke. I tillegg spiller valg av forsikringer en rolle.

En mulighet er å inngå en avtale med barn fra tidligere forhold mens man fortsatt er i live. En slik avtale kan innebære at barn fra tidligere forhold på forhånd aksepterer at fars eller mors nye ektefelle sitter i uskifte, på visse vilkår. Uskifte betyr at arven ikke fordeles før den siste av ektefellene dør, eller gifter seg igjen.

Vilkår for uskifte

Vilkår for uskifte kan for eksempel være følgende:

  • Mors eller fars nye ektefelle har rett til å bruke boligen og eventuelt hytta så lenge han eller hun lever, eller frem til han eller hun eventuelt gifter seg igjen.
  • Når den nye ektefellen dør eller gifter seg igjen, får barna fra tidligere forhold sin andel av boligen og eventuelt hytta. Hvor store andeler barna fra tidligere forhold har rett til, kommer an på om man har felleseie, skilsmissesæreie eller særeie, og om man har avtale om skjevdeling. Se artikkelen Skjevdeling har store konsekvenser.
  • Den nye ektefellen får bare bruksrett, og ikke rett til å selge, gi bort eller pantsette boligen eller hytta.

Man bør vurdere å tinglyse avtalen. Mulighetene ovenfor er nærmere gjennomgått i en egen artikkel med et eksempel.Les mer: Kampen om hytta

Kilde: www.advokatenhjelperdeg.no