Vi har lang erfaring innen fast eiendom og bistår både private og næringsdrivende i salg av eiendom

Vi påtar oss oppdrag ovenfor private som har valgt å gjennomføre salget selv, og for profesjonelle aktører som utvikler og markedsfører egne prosjekter for salg. 

Vi har erfart at både kjøper og selger opplever en trygghet ved at vi tilbyr kontraktsmøte hos oss.

Ved salg av fast eiendom er det ofte en nødvendighet å engasjere oppgjørsansvarlig ettersom bankene som regel krever at oppgjør gjennomføres av et firma med nødvendig bevilling og ansvarsforsikring.

Vi skreddersyr en løsning som passer for det enkelte salget, og har også anledning til å tilby eierskifteforsikring dersom selger ønsker det. Et slikt oppdrag kan omfatte:

  • Utarbeidelse av tilpasset kjøpekontrakt
  • Utarbeidelse av skjøter og nødvendige erklæringer
  • Innhenting av grunnboksdata og informasjon fra offentlige registre 
  • Gjennomføring av kontraktsmøte mellom partene
  • Tinglysing og inneståelse overfor banken
  • Oppgjørsarbeider