Privatpersoner Næringsdrivende
Advokatfellesskapet har advokater med ulik spesialisering, og kan blant annet hjelpe deg med problemstillinger innenfor avtalerett, familierett, arverett, odelsrett og generasjonsskifte. Vi kan også bistå med salg og oppgjør av dine eiendommer. Vi bistår næringsdrivende i ulike problemstillinger innen blant annet eiendomsutvikling, selskapsutvikling, drift og forvaltning av eiendom, kjøp og salg av næringseiendom og due diligenceprosesser. Vi hjelper også til med skatte- og avgiftsspørsmål. I styrearbeid er vi din rådgiver og samtalepartner.

Som det fremgår i listen ovenfor kan vi bistå deg som kunde på ulike rettsområder. I lenken under finner du en presentasjon av våre advokater med oversikt over deres kompetanseområder.