Timeprisen for oppdrag som ikke dekkes av fri rettshjelp er mellom kr. 1900 ,- og  kr. 2500,- pr time med tillegg av merverdiavgift (mva)*. Timeprisen avhenger av sakens art.

Timeprisen avtales på forhånd og fremgår av oppdragsbekreftelsen.

Timeprisen dekker de kostnader som er normalt for advokatarbeidet , men for eksempel gebyrer til det offentlige kommer i tillegg. Timeprisen dekker heller ikke reiseutgifter, eksterne rapporter m.m.

I enkelte saker tilbyr vi en gunstig fastpris. Dette gjelder for eksempel arbeid som salgskontrakt og oppgjør i fast eiendom, testament, ektepakt, samlivsavtale, avtale om barns faste bosted/foreldreansvar/samvær.

For en enkeltstående konsultasjon kan du avtale fastpris som betales på forskudd.

I noen saker er advokatkostnadene helt eller delvis dekkes av det offentlige gjennom ordningen med fri rettshjelp, eller av et forsikringsselskap. Det siste vil for eksempel ofte gjelde i personskadesaker og i tvistesaker tilknyttet bolig/fast eiendom.

*) Mva-satsen er for tiden 25 %. kr. 1900 ink.mva utgjør kr. 2357 og kr. 2500 inkl mva. utgjør kr. 3125 .